Player

81 - Florian Thomas (FLO)
GameMachineScorePoints
1 Dolly Parton 108.810 40
2 Kiss 238.340 57
3 Xenon 133.860 53
4 Eight Ball Champ 6.431.820 98
5 Dolly Parton 133.820 51
6 Power Play 74.010 7
7 Eight Ball Champ 856.060 52
8 Nine Ball 198.880 9
9 Paragon 51.770 1
10 Comet 683.030 79
447